Tektury izolacyjne

Materiał to kombinacja włókien ceramicznych i mineralnych połączonych specjalnym spoiwem zapewniającym otrzymanie jednolitej płyty. Tektury charakteryzują się wysoką odpornością temperaturową i niską przewodnością cieplną.

 • Tektura typ 800 dla temperatury 800°C
 • Tektura typ 1100 dla temperatury 1100°C
  • Rozmiary płyt: 1000x1000mm
  • Grubości: 2-10mm
 • Tektura typu CV miękka i twarda
  • Rozmiary płyt: 1000x1000mm
  • Grubości: 10-50mm

ZASTOSOWANIE:

 • przemysł hutniczy i odlewniczy
 • przemysł energetyczny
 • izolatory gorącego powietrza
 • wyposażenie pieców i suszarek
 • izolacje w hutach szkła

 

 • Papier ceramiczny
  • Gęstość: 210kg/m3
  • Szer. rolki: 1000 i 1200mm
  • Grubości: 0,5-10mm