KLAUZULA INFORMACYJNA
INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Transportowca 13 kod pocztowy 88-100 adres e-mail: biuro@inbras.com.pl,  NIP 556-275-35-52, Regon: 341406063

Klauzule informacyjne dotyczą:

  1. Newsletter i zapytania ofertowe
  2. Marketing i obsługa klienta
  3. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja
  4. Rekrutacja pracowników

1. Newsletter i zapytania ofertowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem państwa danych jest INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185A kod pocztowy 88-100.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz spółki powiązane: INBRAS ENERGOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; INBRAS BEATA SARBINOWSKA. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Można się z nami kontaktować pod adresem: biuro@inbras.com.pl.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne

2. Marketing i obsługa klienta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem państwa danych jest INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Transportowca 13 kod pocztowy 88-100.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji marketingu bezpośredniego lub informowania obecnych oraz przyszłych klientów o zmianach w asortymencie oferowanym przez naszą firmę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie spółki powiązane: INBRAS ENERGOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; INBRAS BEATA SARBINOWSKA. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia lecz nie dłużej niż 10 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

Można się z nami kontaktować pod adresem: biuro@inbras.com.pl .

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem państwa danych jest INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Transportowca 13 kod pocztowy 88-100.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z naszą firmę na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy oraz spółki powiązane: INBRAS ENERGOSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; INBRAS BEATA SARBINOWSKA.. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres 6 lat od momentu zakończenia współpracy lub wystawienia ostatniego dokumentu sprzedaży.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Można się z nami kontaktować pod adresem:biuro@inbras.com.pl.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto informuję, że podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

4. Rekrutacja pracowników

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Transportowca 13 kod pocztowy 88-100.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji o ile wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby późniejszych rekrutacji.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Można się z nami kontaktować pod adresem: biuro@inbras.com.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.