Sznury termoizolacyjne

Szczeliwa termoizolacyjne przeznaczone do pracy statycznej w zakresie wysokich temperatur. Charakteryzują się niepalnością i dobrą odpornością chemiczną. Znajdują zastosowanie jako uszczelnienia włazów, kołnierzy, części maszyn, trudno dostępnych elementów instalacji, pieców, kominków, termoizolacja rurociągów itd. Dostarczane przez nas sznury mogą być pełnoplecione, mogą posiadać rdzeń z maty ceramicznej i zewnętrzny oplot lub mogą być wykonane z luźnej przędzy i posiadać zewnętrzny oplot dziewiarski.

W zależności od temperatury szczeliwa wykonujemy z różnego rodzaju przędzy:

Dostarczamy sznury o przekroju okrągłym, kwadratowym lub prostokątnym.

Zakres wymiarowy: 4 – 80