PTFE – Politetrafluoroetylen

Tworzywo wprowadzone na rynek przez amerykańską firmę DuPont pod nazwą handlową Teflon®. Chemiczna nazwa polimeru to politetrafluoroetylen.Tarflen® to nazwa handlowa PTFE stosowana przez Zakłady Azotowe w Tarnowie. Początki  produkcji Tarflenu® i przetwórstwa w Zakładach Azotowych w Tarnowie sięgają początku lat 70-tych ubiegłego wieku. Na początku 2009 roku Azoty Tarnów przekazały technologię przetwórstwa Tarflenu® do Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.w Tarnowie, swojej spółki zależnej. Od czerwca 2013 Wydział Przetwórstwa Tarflenu przejęła nasza firma i kontynuuje produkcję.

Materiały służące do modyfikacji tworzywa to: włókno szklane, grafit, koks, brąz, dwusiarczek molibdenu, stal nierdzewna.

Półwyroby:

 • płyty kwadratowe i okrągłe (krążki),
 • tuleje i pierścienie,
 • pręty i wałki,
 • pręty i rury wytłaczane,
 • cienkościenne rurki i wężyki,
 • płyty i krążki porolitowe.

 

Wyroby końcowe:

 • uszczelki płaskie,
 • uszczelki osłonkowe,
 • uszczelki typu O-ring,
 • mieszki kompensacyjne,
 • taśmy skrawane,
 • odemglacze (demistery),
 • taśmy uszczelniające,
 • sznury uszczelniające,
 • kształtki.

 

Właściwości:

 • wysoka odporność chemiczna
 • dobra skrawalność
 • bardzo dobre właściwości ślizgowe
 • niski współczynnik tarcia
 • niski ciężar właściwy
 • temperatura pracy od -260°C – +260°C

Zastosowanie Tarflenu®

Unikalne właściwości PTFE powodują, że znalazł on zastosowanie jako materiał antykorozyjny, antyadhezyjny, antyfrykcyjny i jako dielektryk nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Zużywa go przemysł chemiczny, budowlany, elektrotechniczny, maszynowy, włókienniczy, papierniczy, lotniczy, samochodowy, spożywczy i inne. PTFE może być stosowany również w urządzeniach i przyrządach medycznych z uwagi na jego całkowitą obojętność biologiczną i możliwość sterylizacji w podwyższonej temperaturze.

Przemysł chemiczny

 • elementy aparatury i armatury (kurki, siedzenia kuli, grzybki, membrany, dysze itp),
 • wszelkiego rodzaju uszczelnienia spoczynkowe (płaskie, osłonkowe, o-ringi) i dynamiczne     (pierścienie uszczelniające manszetowe typu V, spiralne pierścienie oporowe typu back-up)     w środowiskach chemicznie agresywnych,
 • mieszki kompensacyjne jako złącza rurociągów, osłony przed zanieczyszczeniami     i agresywnymi substancjami, złącza w aparaturze szklanej.
 • rurociągi do transportu agresywnych mediów,
 • wypełnienie kolumn pierścieniami typu Raschiga,
 • antykorozyjne wykładziny zbiorników i zsypów,
 • odemglacze do usuwania kropel cieczy agresywnych z gazów,
 • porowate elementy filtracyjne

Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny

 • izolatory pracujące w szerokim zakresie temperatur i częstotliwości prądu oraz dużej wilgotności powietrza,
 • folie i taśmy izolacyjne, przekładki dielektryczne kondensatorów,
 • izolacje przewodów i kabli pracujących w szczególnie trudnych warunkach,
 • elementy bezpieczników na wysokie napięcia,
 • różne elementy aparatury elektronicznej.

Przemysł maszynowy i budownictwo

 • części maszyn i urządzeń,
 • łożyska bezsmarowe i pierścienie ślizgowe,
 • pierścienie tłokowe w sprężarkach bezolejowych,
 • uszczelnienia czołowe wałów,
 • siedzenia zaworów kulowych, membrany, dysze.

Przemysł papierniczy i włókienniczy

 • powłoki na walcach ślizgowych, bębnach suszących, w kadziach farbiarskich,
 • rolki napinające i noże zgarniające,
 • walce gładzące.

Przemysł spożywczy

 • powłoki antyadhezyjne na różnych elementach maszyn i urządzeń,
 • dysze do wytłaczania makaronu,
 • elementy aparatury (prowadnice, wykładziny, ślizgi).