Taśma ePTFE Style S – wielokierunkowa

Taśma z wielokierunkowo ekspandowanego PTFE dla bardzo wymagających aplikacji. Dzięki wielokierunkowej budowie taśma jest odporna na pełzanie i nie wykazuje zwiększania szerokości. Zalecana do uszczelniania aparatów i armatury o dużych rozmiarach powierzchni uszczelnianej. Taśma posiada jedną stronę samoprzylepną ułatwiającą montaż. Materiał jest odporny na starzenie, elastyczny, posiada wysoką odporność chemiczną (z wyjątkiem elementarnego fluoru i stopionych metali alkaicznych).

ZASTOSOWANIE:
uszczelnienie połączeń kołnierzowych dużych rozmiarów, kołnierze o dużych nierównościach, duże zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła. Do uszczelnienia kołnierzy stalowych, aluminiowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych, gumowanych i emaliowanych.

SPOSÓB MONTAŻU:
oczyścić powierzchnię kołnierza z rdzy, nalotów i pozostałości starego uszczelnienia. Końce taśmy zaciąć zgodnie z rys.1. Duże znaczenie ma gładkość nacięcia tak, aby nie było uskoków. Długość zacięcia powinna wynosić ok. 25 mm. Kąt zacięcia powinien być mniejszy lub równy 15º. Odkleić taśmę zabezpieczającą i nakładać stopniowo materiał od strony medium przed otworami. Nałożyć tak taśmę zgodnie z rys. 2. Odciąć taśmę pod kątem, tak aby grubość taśmy w miejscu połączenia wynosiła ok. 120% jej nominalnej grubości.

Szerokość [mm] 2 mm 3 mm 6 mm
10 10,15,25 10,15,25 10,15,25
15 10,15,25 10,15,25 10,15,25
20 10,15,25 10,15,25 10,15,25
25 10,15,25 10,15,25 10,15,25
30 10,15,25 10,15,25 10,15,25
35 10,15,20 10,15,20