Polimery do stali i betonu

RP 501 Resichem CRSG
Dwuskładnikowa, epoksydowa powłoka o 100% udziale cząstek stałych bez dodatku rozpuszczalników. Produkt jest przeznaczony do zabezpieczeń chemoodpornych stali i betonu. Powłoka oferuje bardzo dobrą odporność chemiczną, korozyjną i erozyjną w szerokim zakresie narażeń chemicznych. Typowe obszary zastosowań to przede wszystkim zabezpieczenia wewnętrzne zbiorników i rurociągów z chemikaliami. Materiał również doskonale nadaję się do ochrony konstrukcji betonowych w szczególności zbiorników i tac podzbiornikowych.

 

RP 502 Resichem CRXF
Powłoka chemoodporna o zastosowaniach podobnych do RP 501 Resichem CRSG lecz o krótszym czasie wiązania do stosowania w miejscach gdzie wymagany jest bardzo krótki czas aplikacji. Powłoka uzyskuje suchy dotyk już po 3 godzinach.

 

RP 503 Resichem MPSF
Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa bez dodatku rozpuszczalników przeznaczona do ochrony powierzchni przygotowanych mechanicznie lub ręcznie bez możliwości obróbki strumieniowo-ściernej. Materiał może być również nakładany na powierzchnie zawilgocone i na podłoże o niskiej temperaturze zapewniając przy tym bardzo wysoki poziom ochrony korozyjnej i erozyjnej.

 

RP 504 Resichem DPSF
Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa przeznaczona do zabezpieczenia porowatego betonu w warunkach zwiększonej wilgotności podłoża i otoczenia. Powłoka może być aplikowana w jednej warstwie przy wilgotności otoczenia nie większej niż 97% i wykazuje się doskonałą adhezją również do zawilgoconego podłoża betonowego.

 

RP 505 Resichem DampSeal
Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa przeznaczona do zabezpieczeń betonu zaprojektowana w szczególności jako warstwa zamykająca na powierzchni porowatego i mokrego betonu przed aplikacją innych systemów powłokowych.

 

RP 506 Resichem Aluprime
Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa z dodatkiem rozpuszczalników przeznaczona na powierzchnie betonowe i ręcznie lub mechaniczne czyszczone powierzchnie stalowe. Dzięki zawartości cząstek aktywnego aluminium materiał oferuje bardzo dobre własności antykorozyjne przy jednoczesnej wysokiej adhezji do powierzchni czyszczonych ręcznie, zawilgoconych lub wcześniej pokrywanych innymi powłokami. Powłoka stosowana również jako warstwa podkładowa przed nałożeniem RP 508 Resichem UVPU.

 

RP 507 Resichem DWPU
Dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa warstwa poliuretanowa specjalnie przeznaczona do zbiorników wody.

 

RP 508 Resichem UVPU
Jednoskładnikowa poliuretanowa warstwa wykończeniowa stanowiąca zabezpieczenie konstrukcji stalowych. Materiał stosowany jest jako kosmetyczna warstwa nawierzchniowa, odporna na UV.

 

RP 509 Resichem EPXF
Dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa, szybkowiążąca warstwa epoksydowa do zabezpieczeń powierzchni betonu. Materiał stosowany głównie jako warstwa gruntująca przed nałożeniem innych warstw chemoodpornych. Kompozyt ten jest stosowany również jako system kotwienia i fundamentowania silnie obciążonych maszyn i urządzeń. Możliwość aplikacji już w cienkich 2-3 mm warstwach dodatkowo rozszerza zakres zastosowań tego materiału jako cienkowarstwowa podlewka fundamentowa. Powłoka stosowana również jako warstwa podkładowa przed nałożeniem systemów chemoodpornych takich jak RP 501 Resichem CRSG lub RP 502 Resichem CRXF.

 

RP 511 Resichem UCEP
Najwyższej jakości dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka o podwyższonej odporności chemicznej przeznaczona do ochrony stali i betonu narażonych na zanurzenie w agresywnych mediach chemicznych (tabela odporności dostępna na życzenie). Materiał stanowi alternatywą dla gumowania, płytek chemoodpornych czy innych metod zabezpieczeń zbiorników, tac, mis awaryjnych pracujących w stałym kontakcie ze stężonymi chemikaliami.

 

RP 512 Resichem HT 190
Powłoka o nadzwyczajnej odporności termicznej w zanurzeniu. Możliwość pracy w pełnym zanurzeniu do 190oC. Wysoka odporność chemiczna i termiczna pozwala zastosować powłokę do zabezpieczeń wewnątrz kominów i kanałów spalin gorących, gdzie istnieje możliwość tworzenia się agresywnych związków chemicznych podczas skraplania spalin. Inne zastosowania to zbiorniki wody gorącej i kondensatu, skrubery, reaktory chemiczne pracujące w wysokiej temperaturze.