Polimery do maszyn i urządzeń

RM 101 Resimac Metal Repair paste
Najpopularniejszy materiał regeneracyjny w postaci pasty przeznaczony głównie do osadzania łożysk w gniazdach, regeneracji wałków, korpusów maszyn i urządzeń oraz uzupełnień przewymiarowanych rowków wpustowych, wielowypustów, tłoczysk hydraulicznych i zerwanych gwintów. Materiał również doskonale nadaje się do cienkowarstwowych wypełnień szczelin przy posadowieniu maszyn i urządzeń.

 

RM 102 Resimac Metal Fluid
Kompozyt stosowany jako warstwa ochronna konstrukcji metalowych, również przeznaczony do wykonywania iniekcji w trudno dostępnych miejscach oraz jako nośnik kruszywa przy wykonywaniu systemów antypoślizgowych, taśmociągów, ramp, rolek itp.

 

RM 103 Resimac Metal stick
Awaryjne uszczelnianie pękniętych zbiorników, rurociągów i korpusów. Formuła materiału , oba składniki są w stanie stałym i są ze sobą zespolone w jedną całość, pozwala na łatwe zainicjowanie reakcji chemicznej poprzez ugniatanie. Możliwość użycia na powierzchniach zawilgoconych i mokrych.

 

RM 104 Resimac Metal Repair Paste XF
Szybkowiążący metal do awaryjnej naprawy cieknących rurociągów, chłodnic, zbiorników, mis olejowych, zerwanych gwintów, korpusów i bloków silników, tłoczysk i siłowników.

 

RM 105 Resimac Aqua Stick
Produkt o zastosowaniach jak RM 103 Resimac Metal stick oraz do awaryjnych napraw powierzchni metalowych pod wodą.

 

Kompozyty wzmocnione ceramicznie do ochrony i modernizacji układów przepływowych

RM 201 Resimac Ceramic Repair paste
Materiał w postaci pasty przeznaczony do uzupełnień ubytków i zniszczeń korozyjnych i erozyjnych w układach przepływowych takich jak pompy, wirniki, wentylatory wymienniki ciepła itp.

 

RM 202 Resimac Ceramic Repair Fluid
Zabezpieczenie przed korozją i erozją układów przepływowych w tym korpusów i wirników pomp odśrodkowych, próżniowych, gazowych, zaworów, den sitowych i korpusów wymienników ciepła, kolan rurociągów, skraplaczy, wentylatorów, króćców ssawnych i tłocznych itp. Również jako materiał bazowy (nośnik) kruszywa w systemach antypoślizgowych układów napędowych.

 

RM 203 Resimac Super Flow Ceramic Repair Fluid
Kompozyt przeznaczony do modernizacji sprawnościowej układów przepływowych. Gładka o niskim współczynniku tarcia powierzchnia pozwala na podniesienie sprawności przepływu w pompach, wentylatorach, zaworach itp.

 

RM 204 Heavy Duty Ceramic Repair Paste
Specjalnie zbrojony kompozyt do zabezpieczeń elementów narażonych na ekstremalne wycieranie poprzez cząstki stałe. Zabezpiecza elementy korpusów pomp, zsuwni, lejów zsypowych i samowyładowczych, kolan rurociągów itp.

 

RM 205 Ceramic HT
Kompozyt o podwyższonej odporności termicznej, możliwość pracy do 130oC w ciągłym zanurzeniu. Możliwość pokryć i zabezpieczeń takich elementów jak pompy zasilające, kondensatu i wody gorącej, skrubery, emaliowane reaktory chemiczne.