Kompensatory tkaninowe i elastomerowe

Do łączenia rurociągów i kanałów spalin w instalacjach przemysłowych stosowany jest specjalny, elastyczny element. To tak zwany kompensator tkaninowy, którego zadaniem jest utrzymanie właściwej kompensacji przemieszczeń (zarówno cieplnych, jak i mechanicznych) w tych kanałach. Znajduje zastosowanie przede wszystkim podczas przesyłania sypkich i gazowych mediów. Dzięki niemu drgania zachodzące w łączonych kanałach ulegają redukcji, a niewspółosiowość zostaje zniwelowana. Nasze produkty powstały na bazie innowacyjnych rozwiązań i zachowują zdolność do pracy w różnych temperaturach. Są wykonane z elastycznych materiałów, dzięki czemu przechwytują przemieszczenia skierowane w różne strony.

Stosowanie

Do najczęściej produkowanych przez nas kompensatorów tkaninowych należą modele wielowarstwowe. Taka budowa umożliwia uzyskanie optymalnej wytrzymałości, szczelności i odporności na działanie różnych temperatur. Modele jednowarstwowe stosuje się w warunkach wymagających odpowiedniej odporności chemicznej, np. w miejscach występowania kondensatu i oparów cieczy.

Zakres wykonywanych prac:

 • Dokonywanie pomiarów na obiekcie
 • Projekty
 • Tworzenie części miękkich łącznika
 • Tworzenie części stalowych łącznika
 • Montaż
 • Nadzór

Zaopatrujemy głównie:

 • Elektrownie
 • Elektrociepłownie
 • Zakłady chemiczne
 • Cegielnie
 • Cementownie
 • Zakłady papiernicze
 • Klientów z przemysłu hutniczego, stoczniowego i koksowniczego.

Nasze rozwiązania są wykorzystywane w instalacjach, w których następuje przesył spalin, mediów sypkich i gazowych (zawierających skropliny), gorące powietrze, jak również w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Rodzaje:

Produkowane przez nas kompensatory tkaninowe mogą mieć przekrój okrągły, prostokątny lub przejście z prostokąta w koło. To, jakiego rodzaju połączenie jest zastosowane, zależy od przewodu a także od następujących warunków:

 • praca na nadciśnieniu lub podciśnieniu
 • wahania ciśnienia
 • temperatura (w wypadku wysokiej temp. wymagane jest zastosowanie pakietu izolacyjnego)
 • wielkość przenoszonych przemieszczeń.

Podstawowe typy kompensatorów:

 

Podstawowe typy tkanin stosowane w naszych kompensatorach

TYP TKANINY TEMP. PRACY [ºC]
Tkanina poliestrowa 120
Tkanina poliamidowa 150
Tkanina aramidowa 280
Tkanina szklana typ E 500
Tkanina szklana typ HT 700
Tkanina silikatowa 1000
Tkanina ceramiczna 1200

Tkaniny z powłokami elastomerowymi i termoplastycznymi

POWŁOKA TKANINA NOŚNA TEMP. PRACY [ºC] CHARAKTERYSTYKA
pvc Tkanina poliestrowa 60 Dobra szczelność i wytrzymałość
mechaniczna w zakresach niskich temperatur
epdm Tkanina poliestrowa 60 Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
silikon Tkanina poliamidowa 150 Tkanina przeznaczona na połączenia gdzieTkanina przeznaczona na połączenia gdzie
występują wibracje w zakresie średnich
temperatur
silikon Tkanina aramidowa 250 Bardzo wysoka odporność mechaniczna przy
zachowaniu wysokiej szczelności w zakresie
średnich temperatur
FPM Tkanina szklana 200 Bardzo wysoka odporność chemiczna
PTFE Tkanina szklana 260 Bardzo wysoka odporność chemiczna


Przykładowa budowa rękawa kompensatora wielowarstwowego

 

 1. Siatka nośna
 2. Tkanina izolacyjna
 3. Mata izolacyjna
 4. Tkanina izolacyjna
 5. Folia uszczelniająca
 6. Tkanina uszczelniająca
 7. Mankiet wzmacniający

 

 


Elementy kompensatora tkaninowego

 1. Rękaw gazoszczelny – elastyczny rękaw uszczelniający kompensatora. Składa się z tkanin izolacyjnych, nośnych i membrany gazoszczelnej.
 2. Pakiet izolacyjny – ma za zadanie redukować temperaturę i zabezpieczyć warstwy uszczelniające przed jej wpływem. Zapobiega gromadzeniu się pyłu w kompensatorze.
 3. Kołnierz kompensatora – służy do połączenia rękawa kompensatora z kanałem. Wysokość kołnierza jest zależna od temperatury medium.
 4. Płaskownik dociskowy – służą do mocowania rękawa do kołnierza kompensatora. Grubość i szerokość listew zapewniają optymalne mocowanie rękawa i wytrzymałość połączenia.
 5. Blachy kierunkowe – zabezpieczają warstwy miękkie przed zniszczeniem, zapobiegają przedostawaniu się pyłu do kompensatora, polepszają efektywność przepływu medium.

Kompensacja przemieszczeń cieplnych i mechanicznych

Wybór typu elementu jest uzależniony od rodzaju i wielkości przenoszonych ruchów, które mogą być pojedyncze lub łączne. Ich praca polega także na kompensowaniu wibracji, redukcji niewspółosiowości kanałów i tłumieniu hałasu.

 


Konstrukcja blach prowadzących

W naszej firmie zalecamy wykorzystywane wewnętrznych blach kierunkowych, których zadaniem jest:

 • ochrona miękkich elementów przed zniszczeniem,
 • uniemożliwienie osadzania się pyłu,
 • zwiększenie skuteczności przepływu medium,
 • pomoc w zastosowaniu pakietu izolacyjnego w kompensatorze.